Pop, Music & Film

Rihanna hé lộ trình diễn tại Super Bowl, trang phục đẳng cấp nhưng chúng ta cần hơn cả thế

Đúng vậy, chúng ta cần âm nhạc mới! Chính thức còn một tháng nữa là đến Super Bowl 2023, nghệ sĩ biểu diễn giữa hiệp của trận đấu, Rihanna, đã tung đoạn giới thiệu đầu tiên cho màn trình diễn.

fashion face person head portrait photography fur clothing

Recommended posts for you