Pop, Music & Film

RIIZE, trên con đường vươn tới danh tiếng, hy vọng, và ước mơ

Ngay từ khi phát hành album đầu tay "Get A Guitar" vào tháng 9 năm 2023, chúng tôi đã biết rằng RIIZE, thần tượng K-pop mới nhất của SM Entertainment, sẽ đạt được những thành tựu to lớn trong ngành.

people person clothing coat jacket face cap hat pants couch

Recommended posts for you