Pop, Music & Film

Sau nhiều đồn đoán, Rosé đã chính thức ký hợp đồng cá nhân với THEBLACKLABEL

Rosé cuối cùng đã chính thức ký hợp đồng với THEBLACKLABEL cho các hoạt động cá nhân của mình trong tương lai.

clothing dress sleeve adult female person woman blonde lady formal wear

Recommended posts for you