Pop, Music & Film

Sau Oscar 2023, diễn viên châu Á nào sẽ tỏa sáng ở Hollywood?

Đêm oanh liệt của điện ảnh châu Á tại Oscar hôm đầu tháng 3 không chỉ đáng nhớ với cộng đồng diễn viên châu Á ở Hollywood mà với các nhà sản xuất phim hàng đầu, họ được mở thêm cánh cửa tiếp cận và khai thác nhiều hơn các vai diễn chiều sâu dành cho diễn viên gốc Á, ngoài vai phản diện, khách mời hoặc khả năng võ thuật!

adult male man person head female woman face fashion

Recommended posts for you