Pop, Music & Film

Sơn Tùng đã không còn “chơi trội”?

Nếu phá cách hay tiên phong từng là thứ giúp người ta nhận diện Sơn Tùng, mà minh chứng là lời hát “Những chỉ trích họ đã quy chụp một từ là chơi trội”, thì sau ngót 10 năm, “Đừng làm trái tim anh đau” cho thấy một nghệ sĩ dần “an phận”. 

adult female person woman dating romantic head face male man

Recommended posts for you