Pop, Music & Film

Supermodel Me: Những gì đã diễn ra trong đoạn đầu hành trình của 2 đại diện Việt Nam?

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng về mặt hình thể, kỹ năng cùng vốn ngoại ngữ, hai đại diện của Việt Nam - Quỳnh Anh và Wiwi Nguyễn được kỳ vọng tỏa sáng tại sân chơi người mẫu lớn trong khu vực, Supermodel Me.
person human clothing apparel

Recommended posts for you