Pop, Music & Film

“Tái Tạo Khát Khao” cùng hai nhiếp ảnh gia Annie Dang & Ariel Cameron

Recreating Desire (Tái Tạo Khát Khao) là triển lãm của hai nhiếp ảnh gia Sài thành Annie Dang và Ariel Cameron. Đây là chương trình nối tiếp triển lãm chung tay trước đó của họ mang tên Feel at Home Among These Questions (Cảm Giác Thân Quen Giữa Những Câu Hỏi Này) ở QUA. Hà Nội vào tháng 7.
collage advertisement poster person human finger

Tags

Recommended posts for you