Pop, Music & Film

Thay vì cạnh tranh, 30 nữ nghệ sĩ "đạp gió rẽ sóng" bằng tinh thần chân thật, chữa lành 

Theo NSX của Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng 2023, cấu trúc chương trình bám sát format gốc khi hướng đến việc tạo không gian để nghệ sĩ kết nối và đến gần hơn với khán giả. Bằng những câu chuyện chân thật, 30 Chị Đẹp truyền tải những giá trị nhân văn tích cực về nữ quyền, mỹ quyền. 

adult female person woman people handbag face head smile mobile phone

Recommended posts for you