Pop, Music & Film

"Thế giới Miyazaki - Một cuộc đời nghệ thuật" qua cây bút Susan Napier

Sau khi đọc hết quyển sách về ông Hayao Miyazaki do Susan Napier chắp bút, tôi thấy thích làm sao cái tựa đề của quyển sách này: "Thế giới Miyazaki - Một cuộc đời nghệ thuật".

Recommended posts for you