Pop, Music & Film

The Little Mermaid: Khác biệt tạo nên thành công?

Bản live-action “The Little Mermaid” của “nhà Chuột” vừa mới ra mắt trong tuần qua, với điểm số 95% từ phía khán giả. Điều gì làm nên thành công cho tác phẩm này?

Recommended posts for you