Pop, Music & Film

Tiết lộ mới nhất về bộ phim báo thù "The Glory": "Welcome to my hell"

“Yeon Jin thân mến, người mà tôi muốn giết, đây là bức thư cuối cùng tôi gửi cho bạn,” Dong-eun nói khi đoạn trailer kết thúc.

Recommended posts for you