Pop, Music & Film

Toàn cảnh cuộc chiến giữa Universal và TikTok - Người trong cuộc nói gì?

Trong khi nhạc của nhiều nghệ sĩ lớn từ Taylor Swift, The Weeknd đến tlinh, Wren Evans bị xóa khỏi TikTok, họ đã nói gì? 

Recommended posts for you