Pop, Music & Film

Trực tiếp Oscar 2024: "Oppenheimer" đại thắng với 7 tượng vàng

"Poor things" dẫn dầu khi chiến thắng 3 đề cử, "The Zone of Interest" thắng giải phim nước ngoài xuất sắc nhất. 

couch furniture person romantic adult male man cushion home decor cuddling

Recommended posts for you