Pop, Music & Film

Từ Beyoncé đến Adele, dưới đây là toàn bộ đề cử Grammy 2023

Beyoncé, Adele, Kendrick Lamar và Harry Styles là một vài cái tên trong số các nghệ sĩ nhận được đề cử nhiều nhất trong năm nay.

las vegas nevada fashion woman adult female person necklace jewelry accessories head face

Recommended posts for you