Pop, Music & Film

Từ loạt phim ăn khách "The 8 Show" đến cách ta soi mình trong cuộc chiến sinh tồn

Bi kịch, bạo lực, tình dục, cùng ý tưởng về sự thống trị, không tài nào vượt lên số phận - Đó là những gì được đưa lên màn hình Netflix trong "The 8 Show". Chúng ta có thể ngạc nhiên trước chuỗi bạo lực gây sốc, nhưng chúng ta vẫn tiếp tục theo dõi.  

Recommended posts for you