Pop, Music & Film

Từ Xuân Mai tới Vũ Đinh Trọng Thắng, và cách chúng ta "bé lại" bằng âm nhạc

Có ai từng muốn vớt lấy tuổi thơ đã trôi qua? Giống như cách đạo diễn Hà Lệ Diễm lấy đó thành cảm hứng làm phim “Những đứa trẻ trong sương", ngày 1 tháng 6 là dịp để trẻ em được chơi, còn người lớn có cớ để tìm về kho ký ức âm nhạc ngày thơ bé. 

guitar musical instrument person child female girl face head photography portrait

Recommended posts for you