Pop, Music & Film

Tùng: "Ngạo mạn sống, ngạo mạn hạnh phúc, ngạo mạn ăn mừng "

Là một singer-songwriter nổi bật với 2 album cùng dự án “Những câu chuyện chỉ được kể trong rừng” và mới đây nhất là “Bữa tiệc ở Bãi cỏ hoang”, Tùng đến với khán giả qua những bài hát chậm rãi và nhiều suy tư. Đúng 2 năm kể từ khi ra mắt đĩa nhạc đầu tay, mới đây, Tùng tiếp tục giới thiệu album phòng thu thứ 2 mang tên “Diễu hành mùa hè”.

vegetation plant jungle outdoors nature person monk garden shelter building

Recommended posts for you