Pop, Music & Film

V (BTS) tung ảnh concept và MV Teaser cho ca khúc "Fri(end)s"

Ngày phát hành đĩa đơn mới nhất của V mang tên "Fri(end)s" được ấn định là 15 tháng 3.

face head person photography portrait electronics clothing coat jacket headphones

Recommended posts for you