Pop, Music & Film

Vấp Cục Đá: Những tranh cãi xoay quanh Drag Queen hay "Trash Queen"

Hưởng ứng Tháng Tự hào, Vấp Cục Đá lần đầu tiên tổ chức sự kiện dành cho cộng đồng LGBTQ+: một vũ hội drag đầy tham vọng.

Recommended posts for you