Pop, Music & Film

Ca sĩ Võ Hạ Trâm: "Nếu 16 năm trước chọn dòng nhạc thị trường, có lẽ Trâm đã bỏ nghề" 

Có một "biến số mới" trong sự nghiệp âm nhạc của Võ Hạ Trâm, lẫn trong thị trường âm nhạc Việt. Sự lan toả của MV "Về với em" đã xoá mờ lằn ranh chuyên môn - thị hiếu trong thẩm mỹ âm nhạc. 

body part finger hand person dancing leisure activities navel

Recommended posts for you