Runway

Alexander McQueen Thu Đông 23: Kỹ nghệ giải mã cấu trúc, sự đen tối sống trong thước vải

Với BST Alexander McQueen mùa Thu Đông 2023-2024, Sarah Burton trở lại ở thủ đô nước Pháp, nơi nguồn gốc của: cắt may, tỷ lệ, đường nét và cấu trúc.

clothing dress formal wear fashion evening dress gown adult female person woman

Recommended posts for you