Runway

Balenciaga Xuân Hè 2023: Từ bao giờ ý tưởng cần lời giải thích?

Sử dụng thời trang để khuyến khích quan điểm cá nhân, bình luận về những cuộc khủng hoảng đang ập đến với tất cả chúng ta. Đồng thời, Balenciaga vẫn là ông hoàng doanh thu, leo hạng không ngừng trong danh sách những thương hiệu phổ biến nhất 2022.

clothing apparel person human face sweatshirt sweater hood

Tags

Recommended posts for you