Runway

Biomimicry by Auroboros x Drest sẽ có mặt trong Digital London Fashion Week

Kể từ tháng 6/2021, BST thời trang kỹ thuật số cao cấp Biomimicry đến từ thương hiệu Auroboros sẽ có mặt trên nền tảng mobile game Drest. BST cũng sẽ trình diễn trong phiên bản kỹ thuật số London Fashion Week presented by Clearpay, diễn ra từ 12 - 14/6/2021.
crystal person human bird animal

Recommended posts for you