Runway

Celine Menswear Xuân Hè 2022: "Cosmic Cruiser" nổi loạn và vô cùng rực rỡ

Ra mắt rất muộn so với lịch diễn Paris Fashion Week chung, BST mới đến từ Celine vẫn cho thấy nó rất xứng đáng được chờ đợi và đầu tư thời gian. Một lần nữa, Celine nam trẻ trung, gai góc tái ngộ giới mộ điệu.
pants clothing apparel jeans denim person human shoe footwear

Recommended posts for you