Runway

CHANEL Cruise 2023: Một hành trình, một giấc mơ từ Los Angeles đến Thâm Quyến

Điện ảnh như một lời mời cùng tập hợp quanh một tầm nhìn, một giấc mơ đang thành hiện thực. Lý giải cho việc CHANEL đã gắn bó với lĩnh vực này lâu như vậy, chính xác là vì thời trang cũng có cùng tham vọng: mơ mộng, gắn kết, mở ra những chân trời mới.

adult female person woman fashion clothing coat high heel shoe dress

Recommended posts for you