Runway

Diesel FW24 RTW: Thế giới phẳng và "nghi thức" phá vỡ chuẩn mực của Glenn Marten

Đúng với tôn chỉ của thương hiệu, Diesel đã thực hiện tinh thần dân chủ và cho thấy mọi thiết kế của mình có thể dành cho bất cứ ai, từ học sinh cho đến người ngoài hành tinh (tất nhiên, đó là một tín đồ đang đeo mặt nạ)…

coat jacket adult male man person female woman face head

Recommended posts for you