Runway

Dior Thu Đông 2023: DNA riêng biệt của người phụ nữ Pháp

Là sự giao thoa giữa nguồn cảm hứng từ ba biểu tượng văn hóa ở những năm 50, Dior Thu Đông 2023 đặc biệt dành riêng cho người phụ nữ Pháp cổ điển mà hiện đại.

bestof topix paris lighting clothing footwear shoe person urban stage crowd

Recommended posts for you