Runway

“Giao Hòa - Armonia”: Từ nghệ thuật thời trang đến điểm chạm văn hóa

Nghệ thuật chân chính xóa nhòa mọi khoảng cách ngôn ngữ, dung hòa các nền văn hóa và kéo con người ở nhiều nền văn hóa khác biệt xích lại gần nhau hơn. Sức mạnh của nghệ thuật là sức mạnh Giao Hòa, sứ mệnh của nghệ thuật là sứ mệnh Giao Hòa. 

adult female person woman dress lady fashion high heel evening dress formal wear
Hoa hậu H'Hen Niê và Hoa hậu Hoàn vũ Ý Caterina Di Fuccia mở màn phần diễn áo dài trong đêm diễn “Giao Hòa - Armonia”

Recommended posts for you