Runway

Gucci Thu Đông 2023: Bước đệm cho một kỷ nguyên hoàn toàn mới

Trong mùa Thu Đông 2023, Gucci chắt lọc những âm hưởng của ba thời kỳ GĐST tiền nhiệm, làm bước đệm cho kỷ nguyên sáng tạo mới của Sabato De Sarno.

people person glove adult female woman glasses crowd shoe hat

Recommended posts for you