Runway

Helmut Lang FW24 RTW: Peter Do cùng tầm nhìn mới về hỗn loạn và sự trú ẩn trong thời trang

Trong một xã hội đầy rẫy sự bất ổn và rối ren, nhận thức được nhu cầu tự bảo vệ, Peter Do đã tạo ra một hệ thống trang phục thể hiện những mong muốn trái ngược của con người về sự an toàn và thể hiện bản thân.

coat fashion adult female person woman long sleeve overcoat male man

Recommended posts for you