Runway

Helmut Lang SS24: Một New York hỗn loạn trong mắt người Việt xa quê

Vậy là những gì được mong đợi nhất đến từ vị Giám đốc sáng tạo gốc Việt Peter Do đã được giải đáp trên sàn diễn Helmut Lang SS24. Nơi nhà thiết kế mở đầu cho đế chế của mình bằng di sản của nơi anh sinh ra: Tiếng Việt.

long sleeve formal wear suit fashion coat adult male man person pants

Recommended posts for you