Runway

Jacquemus F23 RTW: "LE CHOUCHOU" - Vở Ballet đi vào huyền thoại tại Lâu đài Versailles

Biến những thứ ngoài tầm với trở nên thật dễ dàng, bất kể lớn nhường nào, xa bao nhiêu hay ngoạn mục ra sao, đó là màn ảo thuật mà Jacquemus mang lên sàn diễn. 

fashion adult female person woman jewelry necklace shoe skirt red carpet

Recommended posts for you