Runway

Prabal Gurung: Who gets to be a girl?

Nhìn vào bảng màu pastel đa sắc cùng cách Prabal Gurung chơi đùa với chất liệu, kiểu dáng, người ta có thể khẳng định bộ sưu tập của anh đang dẫn lối cho một kỷ nguyên mới của thương hiệu. 
clothing apparel evening dress robe fashion gown person human female

Tags

Recommended posts for you