Runway

Bá Tước Richard Quinn - Và "Ninja Lead" trên sàn runway

Ai cũng nhớ đến bộ đồ "Ninja Lead" của Cardi B vào tuần lễ thời trang Paris 2019, nhưng ít ai biết được con mắt nghệ thuật của người đã làm ra bộ trang phục ấy.
tower architecture building clothing apparel

Recommended posts for you