Runway

Schiaparelli Couture Thu Đông 2022: Thế giới siêu thực của Elsa Schiaparelli

Một sàn diễn truyền tải mạnh mẽ thông điệp về hòa bình, tự do và những điều thuần túy nhất trong tư duy sáng tạo được chắt lọc từ các quy tắc từ Elsa Schiaparelli của Daniel Roseberry.

clothing apparel evening dress fashion gown robe person human sleeve long sleeve

Tags

Recommended posts for you