Runway

Valentino Thu Đông 2023: Bữa tiệc Black Tie của Pierpaolo Piccioli

"Black tie" là câu chuyện vô cùng thân mật của Pierpaolo Piccioli cho bộ sưu tập Thu Đông 2023 của Valentino. Trong bộ sưu tập này, cà vạt trở thành biểu tượng của sự giải thoát khỏi quy ước về trang phục được coi là "trang trọng". Nhà thiết kế đã chơi với các phép ẩn dụ và quy tắc, cà vạt cuối cùng cũng được giải phóng khỏi ngôn ngữ trang trọng của trang phục, giữa ngày và đêm.

paris fashion long sleeve sleeve adult female person woman formal wear tie coat

Recommended posts for you