Runway

Viktor & Rolf Couture F23: “Body Of Contrast” - Nghiên cứu về hình thể không giới hạn

Với một thương hiệu 3 thập kỷ thì khiếu hài hước và phong cách siêu thực độc đáo của Viktor Horsting và Rolf Snoeren trong thời trang của họ vẫn còn nguyên vẹn.

fashion adult female person woman clothing glove high heel shoe swimwear

Recommended posts for you