Runway

Vivienne Westwood Thu Đông 2023: Tình yêu dành cho người phụ nữ của đời tôi

Một bức thư tình của Andreas Khronthaler gửi người vợ Vivienne Westwood. Một câu chuyện thân mật được thuật lại bằng một buổi trình diễn thời trang, tìm lại những tác phẩm lưu trữ, thấm đẫm tình yêu và sự cống hiến. Không hoài niệm để nhìn về tương lai, với hoài niệm mạnh mẽ dành cho người đã đi vào lịch sử thời trang với danh xưng "Nữ hoàng punk".

coat adult female person woman dress fashion skirt long sleeve shoe

Recommended posts for you