Style

[Ô Phương Đông] "Black Sheep" Beauty và cái đẹp Á Đông chuẩn mực?

Trong tiếng Anh, "Black Sheep" (Cừu Đen) thường được dùng để mô tả những nhân tố khác biệt, những thành viên đi ngược lại tiêu chuẩn chung của cộng đồng nhất định. Những chú "cừu đen" vô hình trung bị cả đàn xa lánh, hay thậm chí tẩy chay, chỉ vì chẳng may sinh ra với màu lông khác biệt. Thế nhưng, chúng ta lại quên đi rằng lớp lông của những con cừu đen đó sẽ không bao giờ có thể bị nhuộm màu.

clothing apparel person human bathing cap hat cap

Recommended posts for you