Style

BST Dolce & Gabbana Hè 2023 đậm dấu ấn Kim Kardashian chính thức được ra mắt

Do chính Kim Kardashian tuyển lựa và truyền cảm hứng, BST Hè 2023 của Dolce & Gabbana đã bắt đầu được lên kệ vào cuối tháng 5. 

photography face head person portrait finger smile adult female woman

Recommended posts for you