Style

Dune - bộ phim khoa học viễn tưởng có thời trang mãn nhãn nhất từ ​​trước đến nay!

Bên cạnh những yếu tố về kịch bản sáng tạo và dàn diễn viên xuất chúng, "Dune" là bộ phim xứng đáng được hoan nghênh vì sự đầu tư cho trang phục. 

Recommended posts for you