Style

"The Fendi Set" - Tặng phẩm tôn vinh Kim Jones trong kỷ nguyên mới của Fendi

Để kỷ niệm cho năm đầu tiên của Kim Jones tại nhà mốt, "The Fendi Set" do Rizzoli xuất bản đã được ra đời. 

Tags

Recommended posts for you