Style

Haerin (New Jeans) chứng tỏ vị thế Đại sứ khi dẫn đầu chiến dịch Denim Dior Oblique

Được thực hiện tại New York, chiến dịch thể hiện hình ảnh đậm chất đường phố của ngôi sao K-Pop trong những món đồ biểu tượng của Maison được làm từ chất liệu denim jacquard chưa từng có.

black hair person face head smile coat jacket portrait adult woman

Recommended posts for you