Style

Hoa hồng, một biểu tượng thời trang vừa “lội ngược dòng” và nhuộm màu sàn diễn SS24

Tại đây, hãy xem cách các nhà thiết kế lấy cảm hứng từ loài hoa hồng biểu tượng để thêu dệt nên mọi ý niệm trong thế giới thời trang.

fashion adult female person woman lady dress glove formal wear evening dress

Recommended posts for you