Style

Bộ ảnh Metarmophosis trên L'Officiel Vietnam December 2020: Cuộc Hóa Thân đích thực

Metamorphosis, hay “Hóa thân”, là tác phẩm văn học hư cấu hé lộ nhiều góc khuất trong đời sống về sự cầm tù, giải thoát, và cuộc hành trình tìm lại nhân dạng. Trong trang phục đến từ BST Epilogue của Gucci, Quỳnh Ngô, cô gái với chứng bạch tạng, theo một cách nào đó, cũng đang bước vào hành trình “hóa thân” của chính mình.
clothing apparel monitor electronics display screen coat person tv overcoat

Tags

Recommended posts for you