Style

"Ở đâu vui nhất, ở đó có Drag Queen"

“Bố em treo em lên đánh hoài”. Sweet Valentien kể về những ngày đầu come out như thế. Onika cho biết mình chỉ tâm sự nôm na với một số thành viên trong gia đình rằng mình là vũ công, “giả gái đi diễn kiếm tiền” vì biết gia đình chưa thực sự hiểu và cởi mở đón nhận đây là một nghề nhiêm túc.
collage poster advertisement face person human

Tags

Recommended posts for you