Style

Lacoste đưa thời trang thể thao lên một tầm cao mới với chiến dịch "Play Big"

Lacoste đã phát động chiến dịch thương hiệu mới nhất mang tên 'Play Big' nhằm mục đích đưa thời trang-thể thao lên một tầm cao mới. Đặt ra thử thách, sẵn sàng mạo hiểm xâm nhập vào các lãnh thổ chưa được khai phá và đặt nghệ thuật vào vị trí cốt lõi của chiến dịch, năm 2024 đánh dấu một bước nhảy vọt của thương hiệu cá sấu.

clothing glove footwear shoe adult male man person chair coat

Recommended posts for you