Style

Mọi thứ (tranh cãi) bạn cần biết về trang phục Schiaparelli của Kylie Jenner

Đừng sợ hãi, bởi con sư tử trên chiếc váy Schiaparelli của Kylie Jenner không phải là "hàng thật".

person woman adult female lion wildlife mammal animal dress clothing

Recommended posts for you