Style

Lần đầu tiên trong lịch sử, Balenciaga công bố đại sứ thương hiệu

“Những cá nhân này đại diện cho cộng đồng Balenciaga hiện đại, họ làm công việc sáng tạo với cách tiếp cận cuộc sống đầy ý nghĩa," thương hiệu xa xỉ của Pháp cho biết.

face head person photography portrait adult female woman coat finger

Recommended posts for you