Style

Từ tái chế, H&M tiếp tục khuyến người mua tái sử dụng với chiến dịch Let’s Reuse

Nhằm kết nối và thể hiện mong muốn đồng hành cùng khách hàng trong hành trình thời trang bền vững, H&M đã chính thức khởi động chiến dịch Let’s Reuse.
furniture person human lobby indoors room table

Tags

Recommended posts for you